Doprava

 

DOVOZ A ODVOZ stromčekov bude vo vianočnom období 2021 / 2022 prebiehať nasledovne:

 

 10.12. - 17.12.

Aklimatizácia stromčekov vo vyhrievaných priestoroch na cca 15°C a to z dôvodu, aby nedošlo k ich uschýnaniu pri veľkom teplotnom šoku, ak by boli dovezené z exteriéru priamo do vaších teplých obývačiek.

 

16.12. - 17.12.

Telefonické kontaktovanie ohľadom potvrdenia termínu a času doručenia vášho vianočného stromčeka našou rýchlou rotou. Kto nezloží zálohu cez Go pay platbu pri online rezervácii stromčeka, uhradí túto vratnú zálohu v hotovosti pri prebratí stromčeka.

 

18.12. - 19.12. 

Prebieha doručovanie vianočných stromčekov do vašich obývačiek.

 

06.01. - 07.01.

Telefonické kontaktovanie ohľadom vhodného termínu vyzdvihnutia stromčekov našou rýchlou rotou.

 

08.01. - 09.01.

Zber a kontrola stromčekov, vyplatenie vratnej zálohy podľa obchodných podmienok.