Doprava

 

DOVOZ A ODVOZ stromčekov bude vo vianočnom období 2022 / 2023 prebiehať nasledovne:

 

 15.12. - 21.12.

Aklimatizácia stromčekov vo vyhrievaných priestoroch na cca 15°C a to z dôvodu, aby nedošlo k ich uschýnaniu pri veľkom teplotnom šoku, ak by boli dovezené z exteriéru priamo do vaších teplých obývačiek.

 

20.12. - 21.12.

Telefonické kontaktovanie ohľadom potvrdenia termínu a času doručenia vášho vianočného stromčeka našou rýchlou rotou. Kto nezloží zálohu cez Go pay platbu pri online rezervácii stromčeka, uhradí túto vratnú zálohu v hotovosti pri prebratí stromčeka.

 

22.12.

Prebieha doručovanie vianočných stromčekov do vašich obývačiek.

 

05.01. - 06.01.

Telefonické kontaktovanie ohľadom vhodného termínu vyzdvihnutia stromčekov našou rýchlou rotou.

 

07.01.

Zber a kontrola stromčekov, vyplatenie vratnej zálohy podľa obchodných podmienok.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Späť do obchodu